Njurförbundet i Värmlands län

Njurförbundet i Värmland, NjV, är en regionförening inom Njurförbundet
Föreningen har 130 medlemmar.
Medlemsavgiften för år 2017 är 220 kr/år för vuxna och 50 kr/år för barn och ungdomar under 18 år.

Vårt plusgironummer är 488 84 29-0
Postadress: Södra Kyrkogatan 11, 652 24 KARLSTAD
Besöksadress: Södra Kyrkogatan 11, 652 24 KARLSTAD

Kontakt:
Leif Östin, ordförande
Spinnvägen 8
669 31 Deje
Mobil: 070-274 27 56
E-post

Föreningens uppgifter är:

  • att regionalt arbeta för njursjuka enligt förbundets stadgar.
  • att främja och tillvarata de njursjukas intressen beträffande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet inom vårt regionala verksamhetsområde.
  • att inom vårt regionala område företräda de njursjukas intressen inför myndigheter, institutioner och organisationer.
  • att sprida upplysning och förståelse för de njursjukas problem.
  • att i övrigt verka för de njursjukas sak.