Praktisk information

Vad innebär det att resa som njursjuk

Många som blir kroniskt njursjuka och startar dialysbehandling tror att de inte kan resa längre men så är det inte. Det finns stora möjligheter oavsett behandlingsform att hitta lösningar både inom landet och utomlands.

Mycket gäller för njursjuka generellt vid resande. Det gäller att förbereda sig väl, att komma ihåg att ta med sig sina mediciner och att de skall räcka hela tiden, att förvara dessa väl under resan och inte lägga dem i resväskan utan i handbagaget ifall bagaget skulle försvinna eller blir fördröjt, kolla om man behöver läkarintyg eller något papper från apoteket för att kunna föra in medicinerna i annat land.

Det är bra att ha med en lista med sina läkemedel med de generiska namnen på de mediciner som man har, ifall att de skulle bli aktuellt att behöva komplettera av något skäl.

Ibland vill Apoteket att den som skall resa lämnar kopia av resebiljetten till dem så att de kan lämna ut en större mängd mediciner som räcker över den tid man skall vara bortrest. Läkaren skall också skriva ett intyg om näringsdrycker och narkotikaklassade läkemedel för tullen.

Om man har Erytropoiteinmedicinering behöver man antingen en minikylväska att förvara det under resan alt. att man kan få flygvärdinnan att ta det till kylskåp de har på flygplanet. Det skall förvaras i kyla utan avbrott hela tiden. På hotell finns idag oftast kylskåp men om inte kan man be att få förvara det i kylskåp i hotellets kök.

Planera med kontaktsköterskan den medicinska behandlingen och kanske med hjälp av kurator ansöka om bidrag från fonder. För alla njursjuka kan det vara bra att kolla upp hur sjukvården på orten fungerar så att man vid akuta problem som uppstår får bra sjukvård för andra behov än dialysbehandling. Smittorisker kan gälla oavsett behandlingsform men se olika ut för olika behandlingsformer. De flesta som rest har kunnat resa problemfritt.

Hygien

Bra att ha med sig vid utlandsresor är Alcogel och använda det för handdesinfektion. Man kan också vara artig utan att ta i hand! När det gäller mat kan man följa regeln: Boil it, peel it or leave it! och välja välbesökta matställen med kokande grytor och undvika buffémåltider.

Riksfärdtjänst underlättar resa inom landet. Om man har svårt av hälsoskäl och funktionshinder att resa med allmänna kommunikationer eller billigaste färdmedel så kan man tala med kuratorn på sin klinik och i god tid före resan ansöka om riksfärdtjänsttransport för att få en fungerande resa till rimlig kostnad.

Reseförsäkring

Se över Ditt försäkringsskydd. Ibland kan hemförsäkringens skydd räcka inom landet och en tilläggsförsäkring till den kan vara bra när man reser utomlands. När man deltar i förbundets arrangemang på t.ex. Idre Fjäll gäller förbundets medlemsförsäkring med olycksfallsskydd.

Undersök vilket försäkringsskydd du har och om det behöver kompletteras.

Utomlands kan en vanlig reseförsäkring skydda även vid sjukdomsfall som inte har kunnat förutses. Däremot kan man inte ta planerade kontroller eller prover. Planerad hemodialysbehandling är ju också något man inte kan begära via reseförsäkringen utan den skall bokas och planeras innan man reser.

Om man blir allvarligt skadad eller sjuk och av trygghetsskäl vill komma hem med ambulansflyg kan det ju bli problem, men i många fall vid allvarlig skada får man hemtransport via SOS ambulansflyg som andra resenärer.