BegränsningarFinns det begränsningar?
  • Ja vissa med multiresistenta bakterier kan ha svårt att få gästdialys.
  • Om man står på väntelista för njurtransplantation kan man vara tvungen att tillfälligt tas ner från listan vid utlandsresa - alla är inte beredda att riskera att de missar en njure under den tiden.
  • Hemodialys finns inte allmänt för den egna befolkningen i alla länder och i många länder har man mycket begränsade resurser. Att få plats kan därför vara svårt. Det kan det även vara i Sverige, särskilt under sommarsemestertider när både personal och dialyserande vill ha sememster.
  • Sjukvårdshuvudmännen kan ha varierande begränsningar för antal gästdialyser de beviljar per år för hemodialyserande.
  • Vissa länder har annat system för påsdialysbehandling vilket kan vålla svårigheter, så att det redan vid valet av påsdialys kan vara viktigt att tänka på det om man vill vara säker på att kunna besöka ett visst land.