Vilsen i vården – trots ny patientlag

Bristen på helhetssyn och ansvarstagande i vården av kroniskt sjuka är kostsamt för samhället och äventyrar patientsäkerheten, skriver Njurförbundets ordförande Håkan Hedman och efterlyser bättre efterlevnad av Patientlagen, som fastslår rätten till fast vårdkontakt.

Debattartikel publicerad i Dagens Medicin den 18 november 2015

Jag är njurtransplanterad sedan drygt 30 år. Sammanlagt har jag 55 års erfarenhet som patient sedan min njursjukdom debuterade i barndomen. Under denna långa resa har jag upplevt en fantastisk medicinsk utveckling och en förändrad inställning inom sjukvården där man numera ofta arbetar utifrån ett personcentrerat synsätt och ser patienten som en partner.

Trots att jag är njurtransplanterad och mår bra drabbas kroppen många gånger av andra åkommor som är relaterade till biverkningar av läkemedel och långvarig sjukdom. Njurtransplanterade har sällan fullgod njurfunktion. Många grupper av kroniskt sjuka blir med åren ofta multisjuka.

I Patientlagen som trädde i kraft 2015 slås det fast att alla patienter ska rätt till en fast vårdkontakt. Detta bör vara kärnan i lagen men är något som sjukvården innerst inne inte vill leva upp till. Trots mina 55 års erfarenhet som patient, med goda kunskaper om vården och ett brett kontaktnät, har utvecklingen lett till att även jag numera är lika vilsen i vården som de flesta andra patienter. Den bild om tillståndet i vården som sjukvårdsledningarna levererar till politiker och allmänheten är falsk.

Det finns idag en förändrad attityd hos läkarkåren att ingen ska ta mer ansvar för patienten än inom sitt eget specialistområde. Tvärtemot patientlagen är patienten inte längre i centrum utan tvingas bli bollad mellan olika specialister utan att någon tar ansvar för helheten. Jag har träffat patienter som uppger att de under ett år haft ett hundratal olika vårdkontakter inom samma universitetssjukhus.

Specialistvården gör det väldigt enkelt för sig genom att hävda att vårdcentralerna ska lösa deras problem. Jag har själv testat den modellen men fick nog då allt höll på att gå över styr på grund av bristande kompetens och total avsaknad av kommunikation.

Bristen på helhetssyn och ansvarstagande i vården av kroniskt sjuka är kostsamt för samhället och äventyrar patientsäkerheten. Diagnoser som kan ställas vid en vårdkontakt om man tar sig tid att lyssna på patienten kan ta månader i anspråk där flera olika specialister involveras utan att man når resultat. Jag talar här utifrån egen erfarenhet.

Patientlagen har goda intentioner, men sjukvården har varken förutsättningar eller vilja att leva upp till dem. Tyvärr tvingas vi patienter till fortsatt vilsenhet under många år framöver.

Håkan Hedman
Förbundsordförande i Njurförbundet
Medicine hedersdoktor, ledamot i ledningsgruppen för Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)

Länk till Dagens Medicin