Utredning beräknar dubblera antalet organdonatorer

Varje år dör 30-50 personer i Sverige i väntan på nya organ. Lagar och regler hindrar sjukvården från att ta tillvara organ, trots att 80 procent av befolkningen är positivt inställda till donation. I dag släpps en statlig utredning med flera förslag som ska undanröja hindren.

Utredaren Anders Milton skriver på Svenska Dagbladets debattsida idag att förslagen ska kunna leda till att antalet donatorer kan fördubblas och transplantationskön i princip försvinna.

Ett av förslagen handlar om att vården ska respektera människors önskan att donera sina organ, och bidra till det genom att vårda patienter i respirator även i de fall de inte bedöms kunna överleva, så att en donationsoperation kan bli aktuell.

Problemen som utgjort hinder för organdonation har under många år uppmärksammats av bland annat Livet som Gåva, företrädare för etik, politik och hälso- och sjukvård. Det skriver organisationen Livet som Gåva, där Njurförbundet är en av flera patientorganisationer, i ett pressmeddelande.

- Det är mycket positivt att Anders Miltons förslag innebär att många av de hinder för organdonation som idag finns i lagstiftningen och regelverket undanröjs. Människor som uttryckligen vill donera organ efter sin död kommer i framtiden att få sin vilja tillgodosedd och därmed skapa möjlighet för betydligt fler med allvarliga sjukdomar att bli transplanterade, säger Håkan Hedman, ordförande i Livet som Gåva och förbundsordförande för Njurförbundet.

Utredningen föreslår också att donationsoperationer ska kunna genomföras vid så kallad hjärtdöd, det vill säga när hjärtat först slutat slå och hjärnan därefter slutar att fungera, något som inte görs i Sverige idag till skillnad från i många andra länder.

Anders Milton skriver att utredningen, som överlämnas till Socialministern i dag klockan 11, också innehåller förslag som ska leda till att vi bättre tar tillvara befolkningens vilja att donera organ, och förslag som ska underlätta för levande donatorer.

"Så kan vi dubblera antalet donatorer" SvD Debatt 2015-09-30

Pressmeddelande från Livet som Gåva 2015-09-30 (pdf)

Betänkande SOU 2015:84: Organdonation - En livsviktig verksamhet