Njurförbundets informationsskrifter

Här kan du ladda ner Njurförbundet informationsskrifter.
Du kan även beställa dem på tel: 08-546 40 500 eller e-post info@njurforbundet.se

Njursvikt-den tysta sjukdomen

Samliv och sexualitet vid njursvikt

Barn med njursjukdom

Har du ett barn med njursjukdom i din grupp

Ansökan om vårdbidrag för Ditt njursjuka barn

Ungdomsgruppen

En av tio

*Njursjuk

*Dialys

*Transplantation

*Att äta rätt

* Njursjuk, Dialys, Transplantation och Att äta rätt har utgått och finns endast som pdf för nedladdning på denna sida.